บทที่ 517 นี่... ...ที่แท้ผู้ใดเป็นเผ่าปิศาจกันแน่... ... .

เยี่ยหลิงแม้รับผิดชอบแนวหลังหน่วยพลาธิการเป็นหลัก แต่สำหรับการต่อสู้ มันก็มิใช่ไม่คุ้นเคย ซึ่งความจริงในกองทัพปิศาจ คนที่ไม่มีความสามารถต่อสู้ ไหนเลยจะอยู่รอดมาได้ เผ่าปิศาจเชิดชูพลังอำนาจ พวกมันล้วนถูกปลูกฝังแนวคิดเรื่องการต่อสู้และศักดิ์ฐานะที่สูงส่งไร้ผู้เทียบเทียมตั้งแต่เล็กแต่น้อย ไม่ว่าจะเป็นศักดิ์ฐานะ ความมั่งค

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ