บทที่ 524 ลางบอกเหตุ

มองดูบรรดาเส้นทางสายน้อยที่นำเข้าสู่ทะเลเมฆชั้นใน ไม่ทราบเพราะเหตุใด จั่วม่ออดทอดถอนใจไม่ได้ กล่าวตามความสัตย์ การปรากฏตัวอย่างกะทันหันของเหล่าหลวงจีนจากวัดเสวียนคงทำให้มันรู้สึกกดดันอย่างรุนแรง สิ่งที่สามารถดึงดูดหลวงจีนวัดเสวียนคงมาถึงที่นี่ได้ ย่อมต้องมิใช่สิ่งของธรรมดาสามัญแน่ จั่วม่อไม่สนใจสิ่งที่คล้ายจะใหญ่โตเกิ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ