บทที่ 525 แข่งกันเก็บสมบัติ?

คณะของจั่วม่อเดินทางผ่านหมอกเมฆลึกเข้าไปเรื่อยๆ ผ่านไปเจ็ดวันเจ็ดคืนเต็ม ความหนาวเย็นภายในหมอกเมฆยิ่งรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ ทุกผู้คนต้องคอยโคจรพลังปราณเพื่อต้านทานไอเย็น จั่วม่อกับพวกในที่สุดค่อยเข้าใจ ว่าไฉนจึงมีเพียงชนชั้นจินตันขึ้นไป จึงจะกล้าเข้าสู่ส่วนลึกที่สุดของทะเลเมฆ ลำพังความหนาวเย็นนี้ ก็ไม่ใช่สิ่งที่ซิวเจ่อต่

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ