บทที่ 526 ราชาสัตว์ร้ายแห่งทะเลเมฆ  

ผู้ที่อยู่ใกล้กับคังเต๋อมากที่สุดคือเหวยเสิ้ง เหวยเสิ้งเลิกคิ้วดกหนา กระบี่ตรงเรียวยาวปรากฏขึ้นในมือ กรีดเป็นเส้นโค้งอันพิสดาร ฟันขวางออกไปอย่างหนักแน่นมั่นคง คลื่นสีดำจางๆ สาดวาบเป็นวงกว้าง ลำแสงสีฟ้าเมื่อกระทบถูกคลื่นสีดำก็สลายวับไปโดยไม่มีร่องรอย จงหยูดวงตายังคงหลุบต่ำ ครึ่งหลับครึ่งลืม สีหน้าสงบราบเรียบ แต่ชั่วพริ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ