บทที่ 530 จุดมุ่งหมายของโฉมสะคราญแห่งสายหมอก

ในความเงียบสงัดเสมือนตาย มีเพียงเสียงเกล็ดน้ำแข็งม้วนตลบ ในยามที่สตรีหมอกเคลื่อนร่างเข้าหาจั่อม่อ “เว่ยเว่ยเว่ย มีเรื่องใดค่อยพูดค่อยจากัน มีเรื่องใดค่อยพูดค่อยจากัน” จั่วม่อใจสั่นเป็นตีกลอง แต่ยังคงปั้นรอยยิ้มเกลื่อนใบหน้า พลังของอีกฝ่ายไม่อาจหยั่งวัดได้ แน่นอนว่ามีความเป็นไปได้ที่หมอกน้ำแข็งเหล่านี้จะซ่อนเร้นพลังแปล

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ