บทที่ 538 เตรียมพร้อม

เมืองเศษหินไม่ใช่เมืองใหญ่ มีประชากรไม่มากนัก สภาพอากาศแห้งแล้งอบอ้าวยิ่ง เนื่องเพราะตั้งอยู่ริมทะเลทรายเศษหิน นอกจากนี้ยังยากจนข้นแค้น ไม่มีสินค้าพิเศษเฉพาะอันใด วิถีชีวิตเรียบง่ายตามวิถีชนบท สิ่งเดียวในสถานที่นี้ซึ่งพอจะมีราคาค่างวดอยู่บ้าง ก็คือมดขุดเหล็ก นี่เป็นมดชนิดหนึ่งซึ่งมีประโยชน์หลายประการ เป็นที่ชื่นชอบของ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ