บทที่ 539 กำลังหนุน

“พวกเจ้ารู้จักอาณาจักรเศษหินหรือไม่?” แม่นางน้อยถามอย่างไม่อ้อมค้อม “อาณาจักรเศษหิน?” เยี่ยหลิงและสือตงสบตากันวูบ จากนั้นสั่นศีรษะอย่างพร้อมเพรียง “ไม่เคยได้ยินมาก่อน” “ชื่อนี้ไม่เคยได้ยินเลย” แม่นางน้อยสีหน้าทอแววผิดหวังอย่างช่วยไม่ได้ “ต้าเหริน หรือว่าอาณาจักรเศษหินที่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในแดนปิศาจ?” เยี่ยหลิงถามอย่าง

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ