บทที่ 549 กองกำลังภูเขามังกร

ขบวนของซู่หลงเผชิญปัญหายุ่งยาก ปิศาจหลายกลุ่มกำลังจดจ้องพวกมันตาเป็นมัน จิตเจตนาประสงค์ร้ายย่อมเป็นที่เห็นได้ ปิศาจที่เป็นผู้นำร้องตวาดอย่างโอหังลำพองว่า “ฟังเหยียให้ดี วางทรัพย์สินและม๋อเป้ยครึ่งหนึ่งไว้ที่นี่ แล้วเหยียจะไว้ชีวิตพวกเจ้า แต่หากพวกเจ้าไม่ไว้หน้าเหยีย เหยียก็จะไม่เกรงอกเกรงใจแล้ว” ซู่หลงมองไปยังเพื่อนร่

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ