บทที่ 553 เศษชิ้นส่วน

ซู่หลงตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำอีก จวบกระทั่งแน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดค่อยหยุดยั้งลง พวกหนานเยว่ คังเจ๋อและอสูรอื่นๆ รู้สึกกระวนกระวายอยู่บ้าง ศึกครั้งนี้นับเป็นศึกใหญ่ครั้งแรกของพวกมัน หากบอกว่ามิได้ตึงเครียดกังวลก็หลอกลวงผู้คนแล้ว แต่การฝึกอบรมอันเข้มงวดของผูเยาค่อยแสดงผลออกมาในยามนี้เอง พวกมันแม้ตึงเครียดกังวล แต่ยังคงสามารถ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ