บทที่ 557 ร่วมเรียงเคียงคู่ อยู่หรือตายไม่พรากจากกัน

จั่วม่อไม่ล่วงรู้เรื่องความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนเกาะเต่า มันจมอยู่กับการฝึกฝีมือจนลืมสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง ในกาลก่อนจั่วม่อไม่เคยเสาะแสวงหาพลังอำนาจ สำหรับมันที่ไม่เคยมีความทะเยอทะยานยิ่งใหญ่อันใด ขอเพียงไม่อ่อนแอ ก็เพียงพอที่จะมีชีวิตอย่างสุขสำราญ แต่ยามนี้ความปรารถนาในพลังอำนาจของมันแทบจะถึงขั้นไร้เหตุผล มันทราบกระ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ