บทที่ 560 ออกเดินทาง

จั่วม่อเหลือบตามองกลุ่มองครักษ์ที่ชุมนุมอยู่รอบกายเขิงเหลียนเอ๋อร์ ต้องประหลาดใจอยู่บ้าง องครักษ์หน่วยนี้มีจำนวนไม่มากนัก แต่ล้วนพลังฝีมือไม่ต่ำทราม พวกมันเป็นปิศาจด่านถงหลิ่งเจ็ดตน ที่เหลือล้วนเป็นปิศาจด่านเจี้ยว ทว่าแต่ละคนแม้เป็นด่านเจี้ยว แต่ก็เป็นด่านเจี้ยวที่ใกล้เคียงกับด่านถงหลิ่งเป็นอย่างยิ่ง เห็นได้ชัดว่าเป็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ