บทที่ 564 การค้นพบใหม่

ด่านเจียง! นี่คือพลังของด่านเจียง? จั่วม่อคิดทบทวนความรู้สึกเมื่อครู่ นั่นเป็นการกระทำที่คล้อยตามธรรมชาติ เป็นการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทว่ากลับทำให้พลังเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาล การชักนำพลังของกองทัพมารวมกัน แต่กลับหน่วงรั้งเอาไว้ ไม่จู่โจมออกในทันที ต้องใช้ฝีมือควบคุมระดับสูงกว่าเดิมมาก หากในอดีตมันพย

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ