บทที่ 572 สายชนวนเริ่มไหม้ลาม

“มันต้องการทาส? ทาสที่เป็นซิวเจ่อเช่นนั้นรึ?” เปี๋ยหานถามเสียงราบเรียบ “ใช่ขอรับ เตี้ยนเซี่ย” ฟู่ฟงกล่าวอย่างนอบน้อม “หลันเทียนหลงไม่รับคำท้า แต่มอบทาสผู้นั้นให้โดยไม่มีเงื่อนไข” ในดวงตาเย็นชาของเปี๋ยหานไม่มีร่องรอยความอบอุ่นใดๆ ลวดลายอาคมหวงห้ามสีทองที่ฝังอยู่ทั่วร่างถูกลบล้างออกไปอย่างสมบูรณ์ สิ่งที่แทนที่คือแผนผังป

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ