บทที่ 573 คลื่นลับเริ่มก่อตัว

“ต้าเหริน ทุกประการจัดเตรียมเรียบร้อยแล้ว” ผู้ใต้บังคับบัญชารายงานต่อปู้เกิ้น ปู้เกิ้นเอ่ยถาม “อ้อ เจ้าเสาะหาผู้ใด?” “ผังเฉิน ด่านเจียง คนผู้นี้ก้าวเข้าสู่ด่านเจียงตั้งแต่เจ็ดปีก่อน มีประสบการณ์การต่อสู้โชกโชน การต่อสู้ครั้งที่ทำให้มันมีชื่อเสียงที่สุด คือการประลองกับชีเตียวอวี่ มันต้านรับได้สามสิบกระบวนท่าก่อนจะพ่ายแ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ