บทที่ 580 กระบวนทัพค่ายกลสะพานสายรุ้ง

ในมือของไพร่พลค่ายเสวียนอู่แต่ละคน ปรากฏดวงแสงขึ้นคนละดวง ดวงแสงเหล่านั้นสีสันแตกต่างหลากหลาย มองแต่ไกลคล้ายว่าพวกมันถือตะเกียงหลากสีสันละลานตา แต่หากพิศดูให้ถี่ถ้วน จะพบด้วยความประหลาดใจว่าตะเกียงหลากสีเหล่านี้ จัดขบวนซ้อนกันเป็นชั้นๆ ทีละดวง ทีละชั้น เรียงรายทับซ้อนเป็นวงแหวนใหญ่น้อยมากกว่าสามสิบหกชั้น ทันทีที่เสียง

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ