บทที่ 584 ดูแคลน  

ปู้เกิ้นสีหน้ามืดมนยิ่ง เมื่อเห็นจั่วม่อก่อให้เกิดปรากฏการณ์หมู่ดาวประทานพร มันได้รับผลกระทบอย่างลึกล้ำ หรือหากจะกล่าวให้ถูกต้องไปกว่านั้น ต้องบอกมันรู้สึกสังหรณ์อันตรายอย่างแรงกล้า! การตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับอัจฉริยะผู้สามารถก่อให้เกิดนิมิตแห่งฟ้าดิน หาใช่เรื่องที่ชาญฉลาดไม่ ทว่าความบาดหมางระหว่างพวกมันยากจะแปรเปลี่ยนก

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ