บทที่ 591 สหายเก่า

“โอ้ โอ โอ โอ้! อลังการเหลือเกิน! สมกับที่เป็นนครมหาสันติในตำนาน!” ผู้กล่าววาจามีเรือนผมสีส้มสดใสเหมือนเปลวเพลิงลุกโหม โดดเด่นสะดุดตายิ่ง มันเดินเหลียวซ้ายแลขวาด้วยสีหน้าอัศจรรย์ใจไปตลอดทาง ทั้งยังคุยจ้อไม่หยุดปาก ส่วนสหายข้างกายมัน ทั้งร่างปกคลุมไปด้วยหมอกควันสีดำอันเลื่อนลอย คล้ายเอาแน่นอนไม่ได้ “เหล่าเฮย! (เจ้าดำ)

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ