บทที่ 601 แม่นางน้อยผู้ห่วงหน้าพะวงหลัง

จั่วม่อหาได้ล่วงรู้ไม่ว่าเสียกงจู่ตั้งข้อสงสัยต่อมันเรียบร้อยแล้ว แต่ต่อให้มันทราบ มันก็ไม่มีหนทางให้ล่าถอย ซึ่งความจริงในใจมันยังมีแผนการสุดท้ายอยู่อีก นั่นคือให้เปี๋ยหานเคลื่อนทัพกองพันบาปเคราะห์เข้าคร่ากุมเสียกงจู่อย่างซึ่งหน้า นี่จะเป็นทางเลือกสุดท้าย เพราะมันทราบว่าหากทำเช่นนั้นเท่ากับหวดฟาดใส่รังแตนซึ่งๆ หน้า จา

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ