บทที่ 602 เซี่ยวม่อเกอเมามาย

ภายในตำหนักมหาสันติ เสียงสรวลเสเฮฮาได้ยินถนัดชัดเจน โฉมสะคราญมากมายพลิ้วกายเหมือนหมู่เมฆ ผู้คนแน่นขนัดไปทุกที่นั่ง! เหล่าข้ารับใช้แทรกผ่านไปมาในฝูงชนอย่างประเปรียว เสนอสุราอาหารอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง บางครั้งคราวพวกมันจะหยุดย่อกายคารวะอาคันตุกะผู้ทรงเกียรติบางท่าน จั่วม่อเหม่อมองภาพตรงหน้าด้วยสีหน้าซึมเซา กระแสผู้คนที่ห

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ