บทที่ 607 ‘พิเศษ’

“ยินดีด้วย ยินดีด้วย! อาศัยการศึกรอบนี้ น้องเล็กเซี่ยวม่อเกอมีพลังฝีมือรุดหน้าไปอีกขั้น เป็นที่น่ายินดีน่าอวยพรจริงๆ” ผู้กล่าวเป็นชายชราที่จั่วม่อไม่รู้จัก จั่วม่อขณะจะกล่าวถ่อมตัวสักคำ กลับเห็นหลันหยงรีบค้อมกายพลางกล่าว “หลันหยงคารวะเฉิงจู่!” เฉิงจู่! หรือว่านี่ก็คือซือเยวี่ยอี้? ชายชราที่ดูสามัญธรรมดาในสายตาจั่วม่อ พ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ