บทที่ 630 คืนก่อนการต่อสู้

คืนที่สามมาถึงอย่างรวดเร็ว นครมหาสันติเงียบสงัด ผู้คนล้วนพักผ่อนออมกำลัง รอคอยสงครามหฤโหดในวันพรุ่ง วันนี้ม่านน้ำจะคงอยู่เป็นวันสุดท้าย ในช่วงสามวันมานี้ กองโจรตระกูลหมิงทดลองจู่โจมสองครั้ง แต่ไม่อาจทะลวงผ่านม่านน้ำเข้ามาได้ ในม่านวิกาล ประกายแสงจากแผนผังปิศาจกระเพื่อมไหวเป็นระลอก จั่วม่อไม่สดใสร่าเริงเหมือนเช่นปกติ ม

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ