บทที่ 636 กะทันหัน

“การศึกในวันนี้ทำให้ข้าตาสว่าง! คราครั้งนี้ในที่สุดข้าก็เข้าใจกระจ่าง อาศัยลวดลายต่ำต้องเพียงเท่านี้ ข้าไม่อาจสร้างกองทัพที่แท้จริงได้” หมิงฮุยกล่าวด้วยสายตาแน่วแน่มั่นคง “ข้าจะสลายอาคมหวงห้ามบนร่างพวกเจ้าทั้งหมดในยามนี้ หากเจ้าคิดจากไป สามารถจากไปได้ตามใจปรารถนา! ข้าตกลงใจสร้างกองทัพขึ้นมาใหม่ ไม่ใช่กองโจร แต่เป็นกอง

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ