บทที่ 638 ถงเซียนเซิง

พลังสภาวะของกององครักษ์หยาดพิรุณข่มขู่คุกคามทุกผู้คน รถศึกที่ล้อมรอบไปด้วยม่านไหมสะบัดพลิ้ว ดูราวกับสัตว์ร้ายบรรพกาลกำลังทอดตามองโลกหล้าอย่างเหยียดหยันทุกสรรพสิ่ง เหล่าแม่ทัพนายกองห้อมล้อมรถศึก บรรดาไพร่พลตั้งกระบวนทัพเรียงรายแน่นขนัดดุจต้นไม้ในป่าทึบ มีเพียงรังสีฆ่าฟันอันเงียบงันและแรงกดดันไร้สภาพ ประหนึ่งเมฆตะกั่วหน

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ