บทที่ 649 เขตแดนสวรรค์สิบอีกาของเมล็ดผลึกสุริยัน

สังหรณ์อันตรายนี้มาโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า อุบัติขึ้นอย่างฉับพลันทันใดจนอวี่ไสว้ไม่ทันได้ตอบสนอง ซึ่งความจริงมันก็ไม่มีปัญญาจะตอบสนอง พลังกดดันที่ระเบิดออกมาจากเขตแดนสวรรค์สิบอีกา กระทั่งจอมปิศาจด่านไสว้เช่นมันยังแทบหายใจหายคอไม่ออก! ความรู้สึกกดดันจนแทบหายใจไม่ออก ซึ่งสำหรับมันแล้วทั้งแปลกใหม่ทั้งไม่คุ้นเคย! นานเท่าใด

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ