บทที่ 653 จุดจบของอวี่ไสว้

เขตแดนหยาดพิรุณไม่หวนคืน! เขตแดนหยาดพิรุณไม่หวนคืนหดตัวแคบลง มีรัศมีเพียงสามสิบจั้ง มิได้ครอบคลุมพื้นที่ใหญ่โตมโหฬารเหมือนที่เคยเป็นมา ทว่าในอาณาเขตสามสิบจั้งที่มันครอบคลุม อัดแน่นไปด้วยสนามพลังประหลาดและแกร่งกร้าวชนิดหนึ่ง พลังประหลาดนี้แม้ครอบคลุมเพียงพื้นที่เล็กๆ แต่ทรงพลานุภาพอย่างน่าตระหนก จั่วม่อไม่เคยคาดคิดว่าแ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ