บทที่ 655 ไมตรี

กู่เหลียงเตาคาดไม่ถึงว่าเปี๋ยหานจะตรงไปตรงมาถึงเพียงนี้ ขณะเดียวกันยังต้องงุนงงสงสัยอยู่บ้าง คนทระนงถือดีอย่างเปี๋ยหานไฉนมีน้ำใจไมตรีถึงเพียงนี้ โดยทั่วไปคนเช่นนี้มักจะดูแคลนผู้คนทั่วหล้า คิดว่าตนเองสูงส่งเหนือผู้ใด ราวกับเป็นจุดศูนย์กลางของโลก กู่เหลียงเตาเพียงทราบว่าเปี๋ยหานนำกองพันบาปเคราะห์หลบหนีจากวัดเสวียนคง แต่

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ