บทที่ 657 กองพันใหม่

กว่าที่จั่วม่อจะล่วงรู้ว่ากู่เหลียงเตาตัดสัมพันธ์กับซีเซวียนแล้ว ก็เป็นเวลาอีกหนึ่งเดือนให้หลัง จั่วม่อไปด้วยความรู้สึกผิด ตั้งแต่ต้นจนจบ กู่เหลียงเตาไม่ได้ก้าวออกมาปกป้องตัวเองแม้แต่น้อย จัวม่อทราบดีแก่ใจว่าเป็นเพราะเหตุใด มีข้อสันนิษฐานมากมายเกี่ยวกับตัวตนของจั่วม่อ แต่ส่วนใหญ่ล้วนมุ่งเป้าไปในด้านตัวตนในฐานะอสูรปิศา

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ