บทที่ 661 โหมโรง

อสูรผมสีส้มเพียงทดลองครั้งแรก ก็เรียนรู้ศาสตร์อสูรที่จั่วม่อสอนให้จนเจนจบครบถ้วน อสูรผมสีส้มแหงนหน้าหัวร่อดังก้องฟ้า เรือนผมสีส้มสดใสของมันสะบัดพลิ้วราวเปลวเพลิง มันลำพองใจยิ่ง “เพียงแค่สิ่งของเยี่ยงศาสตร์อสูร ไม่สามารถสนองตอบต่อความเป็นอัจฉริยะของข้าได้!” อาเหวินรู้สึกว่าไม่ว่าจะมองอย่างไร เจ้าผู้นี้ก็ขัดหูขัดตายิ่ง

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ