บทที่ 663 ผู้อยู่เบื้องหลัง

เหวยเสิ้งลืมตาขึ้นอย่างแช่มช้า สมาธิจิตใจกลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์พร้อมที่สุด มันบังเกิดความรู้สึกว่ามันอยู่ในช่วงใกล้จะฝ่าด่านรุดหน้าอยู่รอมร่อ ชุดยาวของมันขาดวิ่น มีสภาพรุ่งริ่งราวกับขอทานผู้หนึ่ง อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มองดูมันย่อมไม่มีผู้ใดเข้าใจว่าเหวยเสิ้งเป็นขอทาน มันนั่งตระหง่าน แผ่นหลังตั้งตรง ศีรษะเชิดสูง มองผ่านๆ ค

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ