บทที่ 670 ยี่สิบหกปีก่อน

ท่าร่างของอากุ่ยรวดเร็วยิ่ง แต่สิ่งที่ทำให้จั่วม่อประหลาดใจ คือสองโจรเฒ่าหัวโล้นกลับไม่ได้ไล่ติดตามพวกมันมา การโจมตีครั้งสุดท้ายด้วยการสำแดงร่างพระโพธิสัตว์ ขู่ขวัญเสี่ยวม่อเกอจนหัวใจน้อยๆ แทบจะหยุดเต้น ทั้งยังทำลายเศษเสี้ยวความหวังเล็กๆ ที่มันเคยมีจนสิ้นซาก หากพวกมันสามารถสังหารหัวโล้นเฒ่าผู้นั้นได้ จากนั้นการหลบหนีข

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ