บทที่ 675 ปั่นหัว

จั่วม่อรู้สึกว่าน่าประหลาด สองโจรเฒ่าหัวโล้นมักมาท้าสู้อยู่เนืองๆ … ไม่ใช่ นี่ไม่ถูกต้อง พวกมันทั้งสองเป็นยอดยุทธ์ด่านฝ่านซู เจ้าไม่อาจใช้คำ ‘ท้าสู้’ ต่อปลาเล็กปลาน้อยเช่นจั่วม่อได้ สองโจรเฒ่าหัวโล้นทำตัวประหนึ่งเมือกเหนียว เกาะติดแน่นกับพวจั่วม่ออยู่ตลอดเวลา ไม่ปล่อยให้พวกมันได้พักผ่อน ทุกวันเป็นต้องประมือกันสามรอบ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ