บทที่ 678 บัวกลับชาติทลายปรภพ

ทั้งจี้เจิ้งและไต้เทาล้วนไม่ได้คาดฝัน ว่าจั่วม่อจะลอบมอบถ้วยวิเศษของเสี่ยวม่อให้แก่เขิงเหลียนเอ๋อร์ตั้งแต่แรก แม้ว่ายามอยู่ในมือของเขิงเหลียนเอ๋อร์ ถ้วยวิเศษของเสี่ยวม่อไม่ได้ทรงพลานุภาพน่าอัศจรรย์ใจเหมือนยามที่จั่วม่อเป็นผู้ใช้งาน แต่ยังคงเพียงพอที่จะคร่าชีวิตของจี้เจิ้งผู้ไม่ทันระวังในหนึ่งกระบวนท่า หากข่าวนี้แพร่กร

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ