บทที่ 690 สัตย์สาบานต่อป้ายศิลาสุสาน

“ช่างเป็นเหล่าเศษสวะโดยแท้!” บุรุษวัยกลางคนดวงตาทอประกายโทสะ “พวกมันทำให้ตระกูลจี้ต้องเสื่อมเสียหน้านัก! หากเจ้าบัดซบนั้นมิใช่บุตรชายข้าละก็ ฮึ่ม!” เสียงแค่นคำสุดท้ายเต็มไปด้วยรังสีฆ่าฟัน อุณหภูมิภายในห้องเย็นเยือกลงโดยพลัน จี้เหิง* ประมุขคนปัจจุบันแห่งตระกูลจี้ มันแม้มิใช่บุตรชายคนโตของตระกูล แต่ด้วยพลังฝึกปรือด่านไส

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ