บทที่ 691 เมืองปู้โจว

“พลังเพื่อปกป้อง ย่อมต้องมาพร้อมกับค่าตอบแทน” เว่ยกล่าวอย่างมีความหมาย ดวงตาลึกล้ำทอประกายดื้อรั้นดึงดันและเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ชนิดหนึ่ง จั่วม่อตะลึงงัน ทันใดนั้นมันก็นึกถึงอากุ่ย หากจะกล่าวถึงการปกป้อง คงไม่มีผู้ใดเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ไปกว่าอากุ่ยอีกแล้ว แต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่มีการปกป้องใดที่ต้องที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนมากมายถึ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ