บทที่ 693 กระดูกงูสันเขาพิสุทธิ์ชุดสมบูรณ์

“ยินดีต้อนรับอาคันตุกะผู้มีเกียรติ มิทราบว่าท่านมาเพื่อซื้อหรือขายสมบัติ?” บุรุษชราถามอย่างสุภาพ จั่วม่อพยักหน้า กล่าวอย่างไม่อ้อมค้อม “ร้านของเจ้ามีกระดูกงูสันเขาพิสุทธิ์หรือไม่?” “กระดูกงูสันเขาพิสุทธิ์?” นัยน์ตาฝ้ามัวของชายชราทอแววประหลาดใจวูบหนึ่ง มันเงยหน้าขึ้นกล่าว “ร้านของเรามีกระดูกงูสันเขาพิสุทธิ์อยู่บ้าง เชิ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ