บทที่ 699 จุดมุ่งหมายของจั่วม่อ

จั่วม่อเดิมทีเพียงเหลือบมองโดยไม่ได้ตั้งใจ รอจนดวงตาของมันกวาดผ่านขบวนของซือกงจื้อ สายตาพลันชะงักกึกอยู่ที่สตรีนางหนึ่ง ไม่ทราบเพราะเหตุใด ในใจของจั่วม่อรู้สึกคุ้นเคยอย่างน่าประหลาด สตรีนางนี้… … จั่วม่อกล้าเอาศีรษะเป็นประกันว่ามันไม่เคยพบเห็นสตรีนางนี้มาก่อนอย่างแน่นอน มันไม่อาจอธิบายได้ว่าสิ่งใดในตัวนางที่ชวนให้

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ