บทที่ 705 แต่ละฝ่าย

ฟงซิ่นจื่อฟังเสียงถ้วยโถโอชามถูกทุบทำลายอยู่ภายในห้อง ต้องยิ้มเยาะอย่างไม่แยแส ก่อนจะหมุนตัวออกจากตำหนักที่พักแห่งนั้น ในความเห็นของมัน จีลี่อวี่แม้รูปโฉมงดงามปานหยาดฟ้ามาดิน แต่นางเย่อหยิ่งอวดตัวราวกับนกยูงที่เฝ้ารำแพนหางอวดความงามอยู่ตลอดเวลา นอกเหนือจากขนนกยูงที่ดูโอ่อ่างดงามอยู่บ้างแล้ว สติปัญญาของนางหาได้ทัดเทียม

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ