บทที่ 717 ตาเฒ่าสุดลึกลับ

จั่วม่อแม้บังเกิดความคาดหวังอย่างเต็มเปี่ยมต่อการหลอมสร้างครั้งต่อไป แต่ในความเป็นจริงไหนเลยจะสดใสสะดวกดายปานนั้น ระดับน้ำของแม่น้ำนรกใต้พิภพลดต่ำลงอย่างมาก และเป็นครั้งแรกที่แม่น้ำนรกแห้งขอดจนแทบจะมองเห็นก้นแม่น้ำ ส่วนบ่อน้ำศาสตรามารชั้นสวรรค์เกิดการตกผลึกอย่างสมบูรณ์ ไม่อาจใช้หลอมสร้างศาสตรามารได้อีก เกี่ยวกับเรื่อง

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ