บทที่ 720 สั่นสะท้านด้วยความหวั่นใจ

‘สวนสวรรค์จักพรรดิต้องห้าม!’ เมื่อค่ายกลชุดนี้ส่งมาถึงมือ จั่วม่ออัศจรรย์ใจยิ่ง มันมีฝีมือทางด้านนี้ พอชมดูก็ถูกดึงดูดเข้าในเค้าโครงความคิดอันอัศจรรย์พันลึกและไม่เหมือนใคร ฝืมือเชิงค่ายกลของมันยังเหนือล้ำกว่าชาวค่ายจินวูมาก จึงสรุปได้ในบัดดล ค่ายกลชุดนี้มิเพียงมีความเป็นไปได้สูง ทั้งยังทรงพลานุภาพสุดเปรียบปาน แม้แต่มั

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ