บทที่ 750 ‘เพลิงทมิฬ’

“เหล่าต้า แขกเหรื่อมาถึงแล้ว” ผู้ใต้บังคับบัญชารายงานอย่างนอบน้อม อดเลียริมฝีปากด้วยอาการประหม่าเล็กน้อยไม่ได้ สายตาที่เพ่งมองเข้าไปยังเงาร่างในเงามืดเปี่ยมล้นไปด้วยความครั่นคร้ามยำเกรงระคนเทิดทูนบูชา “ทุกสิ่งจัดเตรียมแล้วหรือไม่?” สุ้มเสียงต่ำลึกแว่วออกมาจากภายในเงามืด “ล้วนจัดเตรียมไว้แล้ว” สมุนผู้นั้นรีบตอบ “นำพวกม

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ