บทที่ 757 วิกฤติการณ์เยือนกราย

เมื่อออกเดินทางในเวลากลางคืน พวกมันหลีกเลี่ยงที่ตั้งค่ายทัพของข้าศึกไปตลอดทาง นี่ทำให้พวกมันต้องอ้อมทางไปไม่น้อย แต่ก็ช่วยให้กองพันถังจื่อปรากฎขึ้นในละแวกใกล้เคียงอาณาจักรน้ำพุตะวันออกดุจเงาผี เนื่องเพราะจั่วม่อต้องการอาณาจักรร้อยปราณ ดังนั้นม่ออวิ๋นไห่ทุ่มเทเรี่ยวแรงกำลังมหาศาล รวบรวมข้อมูลข่าวสารในบริเวณนี้ยิ่งกว่าท

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ