บทที่ 771 ตามล่าหาสมบัติ

“ท่านเจ้าอาวาส นี่คือสหายสนิททั้งสามของข้า นางเซียนหลินอิ๋ง หลงกวง หร่วนโหย่วเซียน พวกมันเมื่อยินยอมช่วยเหลือ ข้าเชื่อว่าการเดินทางสู่ซากโบราณสถานครั้งนี้จะต้องไม่มีปัญหาแน่!” ผู้อาวุโสสวี่กล่าวอย่างนอบน้อม เจ้าอาวาสกวาดตามองคนทั้งสามแวบหนึ่ง เบื้องหน้ามัน เห็นสองบุรุษหนึ่งสตรียืนรวมกลุ่มกันด้วยท่วงท่าปลอดโปร่ง สตรีนั

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ