บทที่ 789 กองพันบาปเคราะห์

สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้ว ยามนี้จั่วม่อครอบครองตราสัญลักษณ์ห้าชิ้นอยู่ในมือ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ รวมทั้งตัวมันเองด้วยแล้ว ฝ่ายมันสามารถเข้าไปในซากโบราณสถานได้ถึงยี่สิบห้าคน แต่อย่าได้เห็นว่าจำนวนคนที่สามารถเข้าไปในซากโบราณสถานของพวกมันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งความจริง โอกาสที่จะประสบความสำเร็จหาได้เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยไม่ ก่อนห

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ