บทที่ 800 ซุ่มสังหาร

ถานซวีกับพวกทั้งสามสีหน้าทอแววปิติยินดี เจตจำนงกระบี่ไร้ผู้ต้านเมื่อครู่นี้สร้างความสะท้านสะเทือนแก่พวกมันจนสุดระงับ แต่สิ่งที่ทำให้พวกมันลิงโลดยินดีก็คือในเจตจำนงกระบี่นั้น แฝงไว้ด้วยกลิ่นอายของคุนหลุนที่พวกมันคุ้นเคย! คนทั้งสามทราบดีว่าเรื่องนี้มีความหมายอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นศิษย์พี่ใหญ่บรรลุระดับสุดยอด หรือการปรากฏข

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ