บทที่ 819 เพชรตัดเพชร

จั่วม่อถลึงมองแผนที่อาณาจักรเบื้องหน้าด้วยดวงตาแดงก่ำ มันจ้องมองแผนที่อาณาจักรโดยไม่ไหวติง เป็นเวลากว่าสามชั่วยาม ซีเซวียนไม่ใช่ดินแดนเล็กๆ พวกมันมีพื้นที่มากกว่าแปดร้อยอาณาจักร หนึ่งในสามส่วนยังเป็นจำนวนสองร้อยเกือบสามร้อยอาณาจักร แล้วม่ออวิ๋นไห่ใหญ่โตเพียงใดเล่า? หนึ่งร้อยสิบสามอาณาจักร! หากพวกมันสามารถรับประทานอาณา

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ