บทที่ 825 รุดหน้า

หมี่วูสีหน้าดำทะมึน แม้ว่าในเทียนหวน ระหว่างตระกูลหมี่ของมันกับขุมอำนาจที่มีเจ้าสำนักเป็นผู้นำ อาจเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ตึงเครียดซับซ้อนอยู่บ้าง แต่นี่หาได้ส่งผลกระทบต่อมิตรภาพระหว่างมันกับหลีเซียนเอ๋อร์ไม่ หลีเซียนเอ๋อร์แก่นแก้วซุกซนตั้งแต่เล็ก แต่นิสัยโอ่อ่าผ่าเผยและสัตย์ซื่อเที่ยงธรรม เมื่อครั้งที่ยังเป็นเด็ก หมี่

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ