บทที่ 826 สิ่งของที่คุ้นเคย

คราครั้งนี้เสี่ยวม่อเกอต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าจะสะกดความตื่นเต้นในใจเอาไว้ได้ ก่อนจะเริ่มตรวจดูสินสงครามอันล้ำค่าอย่างระมัดระวัง แน่นอนว่าสิ่งแรกที่มันหยิบขึ้นมาดู ก็คือ ‘กระสวยหญิงทอผ้า’ กับยุทธภัณฑ์เทพรูปแบบอาภรณ์เพียงหนึ่งเดียวของเทียนหวนชิ้นนี้ มันบังเกิดความสงสัยใคร่รู้อยู่ไม่น้อย มันในฐานะนักหลอมสร้างยุทธภัณฑ์เทพ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ