บทที่ 830 ตีโต้ (สอง)

ภารกิจของเหล่าโถว (ตาเฒ่า) คือหอหลอมอสูร หอหลอมอสูรเป็นสถานที่ซึ่งผูเยาและเว่ยถูกคุมขังอยู่นานนับพันปี เป็นดินแดนหวงห้ามที่บรรพบุรุษของเทียนหวนใช้พลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ไพศาลของพวกมันสร้างขึ้นเมื่อครั้งกระโน้น มีทั้งสิ้นสิบแปดชั้น ผูเยาและเว่ยถูกกักขังไว้ในชั้นสูงสุด แต่ละชั้นเต็มไปด้วยอาคมหวงห้ามเหลือคนานับ เว้นเสียแต่ว

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ