บทที่ 834 การโจมตีของเทียนหวน

เหวยเสิ้งคล้ายบังเกิดความรู้สึกบางประการ แทบจะในเวลาเดียวกัน เสียงต่อสู้ดังขึ้นจากทางรอบนอกของค่ายทหาร กองพันภูตโลกันตร์มีการคุ้มกันแน่นหนาถึงที่สุด พวกมันไม่เพียงจัดตั้งอาคมหวงห้ามจำนวนมากไว้ทั่วบริเวณ แต่ละคนยังนอนหนุนอาวุธคู่ใจ เตรียมพร้อมรับศึกในทุกขณะจิต ไพร่พลลาดตระเวนเดินผ่านไปมาอยู่บ่อยครั้ง ซือเพ่ยสีหน้าสงบนิ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ