บทที่ 836 เจ้าเพลิงน้อย

ผู้อาวุโสสูงสุดทอดถอนชมเชย “ม่ออวิ๋นไห่นับว่าชุมนุมมังกรพยัคฆ์โดยแท้ เทียนหวนเรามีศิษย์นับแสน แต่เพียงให้กำเนิดชนชั้นหลีเซียนเอ๋อร์ผู้เดียว นึกไม่ถึงว่าม่ออวิ๋นไห่กลับมีอยู่ถึงสามคน กระทั่งเราผู้เฒ่ายังต้องนึกอิจฉาเลื่อมใสแล้ว” จั่วม่อหัวเราะร่า “ไยต้องอิจฉา ผู้อาวุโสสูงสุดท่านหากมายังม่ออวิ๋นไห่ อื่นใดไม่ต้องเอ่ยถึง

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ